Η καλύτερη επιλογή για πολυόροφα κτήρια, μεγάλες πολυκατοικίες ή εμπορικά κέντρα με μεγάλη κίνηση. Τεχνολογικά προηγμένοι, παρά το σχετικά υψηλό κόστος εγκατάστασης, αποτελούν την καταλληλότερη λύση λόγω της ταχύτητάς τους, της υψηλής τεχνολογίας και της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Υπάρχει η επιλογή κατασκευής τους με ή χωρίς μηχανόστασιο (MRL).