Η τεχνογνωσία και η πολυετής εμπειρία μας, το εξειδικευμένο προσωπικό και η άρτια οργάνωση, μας επιτρέπουν να αναλάβουμε την εγκατάσταση οποιουδήποτε ανελκυστήρα ή ανυψωτικού μηχανήματος.

Η Lift-Tech είναι κοντά σας και μετά την εγκατάσταση κάθε ανελκυστήρα για την τακτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξή του.

18Το εξειδικευμένο προσωπικό μας και η οργάνωση του τμήματος συντήρησης είναι η εγγύηση για τη μακρόχρονη και απροβλημάτιστη λειτουργία του ανελκυστήρα και την ασφάλεια σας.

Βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας 95/16ΕΚ και των προτύπων ΕΝ 81.1 – ΕΝ 81.2 που εναρμονίστηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με το ΦΕΚ 2604Β/2008, όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και μάλιστα να επανελέγχονται περιοδικά έτσι ώστε να βεβαιώνεται η ασφάλειά τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για την πιστοποίηση και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας.